Overheid
Overheid
Gezondheidszorg
Gezondheidszorg
Vastgoed
Vastgoed
Logistiek
Logistiek
Automotive
Automotive
Zakelijke dienstverlening
Zakelijke dienstverlening
Industrie
Industrie
Financiele dienstverlening
Financiele dienstverlening
TBM Groep TBM Groep
print pagina
Audit en advies in IT

TBM AudIT is een onafhan­kelijke IT-audit en advies or­ga­­nisa­tie. TBM AudIT werkt vanuit een (IT-)audit perspectief en richt zich op de kwaliteit van de infor­ma­tie­huishouding van haar opdrachtgevers. Wij werken binnen de opdrachtuitvoe­ring met kennis van en gevoel voor de financiële, bedrijfskundige, ICT en juridische kanten van de bedrijfsvoering.

Wij zijn kritisch maar vooral pragmatisch ingesteld. U krijgt eerlijke, objectieve en vaktechnisch verantwoorde feedback. Het kunnen hanteren van onze kernwaarden bij onze opdrachtuitvoering is een belangrijke leidraad voor ons functio­ne­ren. Dit introduceert een open- en directheid waardoor u snel weet waar het op staat en waarmee u ’in control’ blijft. Een prettig idee!

Leg ons uw casus voor. U verkent daarmee geheel vrijblijvend onze mogelijkheden en dienstverlening en krijgt een gratis eerste reflectie op hetgeen u bezig houdt.

Previous
Betrouwbare informatie als sleutel tot succes
Een van de belangrijkste assets van een bedrijf is het op orde hebben van de enorme hoeveelheid gegevensstromen waar de organisatie voor staat. Procesinzicht en goede informatie maar vooral snel en flexibel kunnen schakelen speelt daarbij een rol. 
Oordeelvorming
Objectief en onafhankelijk komen tot een oordeel over de vraagstelling. Op basis van algemeen erkende en/of klantspecifieke normen en waarden. Een IT-audit onderzoek levert systematisch bewijsmateriaal (evidence) op teneinde tot een objectieve evaluatie en beoordeling te komen van hetgeen als vraagstuk voorligt. Een IT-audit leidt tot een oordeel.  
Advies
Audit en advies zijn naar onze overtuiging onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het is tenslotte van belang om op een goede wijze met de controlebevindingen om te gaan. Weten dat er iets aan de hand is, is één ding. Weten hoe je er vervolgens mee om kan gaan is operationeel gezien vaak veel belangrijker. Op basis van het advies van TBM AudIT kunt u verder.
Onze adviezen zijn praktisch, pragmatisch en uitvoerbaar
TBM AudIT staat voor de uitvoerbaarheid van haar advies. Geen hoogdravende scenario’s maar oplossingsrichtingen die passen bij uw bedrijfsvoering. De insteek is altijd vaktechnisch verantwoord en altijd praktisch en pragmatisch ingestoken.  
Audit-trail
Verder werken met cijfers wordt pas zinvol als er aansluiting met andere gegevens kan worden verkregen. TBM AudIT en TBM BI gaan voor de betrouwbaarheid van cijfers en dragen daartoe zorg voor een adequate audit-trail. Geen discussie over de cijfers, maar bruikbare en doelgerichte informatie.
Inzet van IT-audit voor (additionele) zekerheid
Beslissingen neemt u elke dag. Het daarbij zoeken naar bevestiging van de eigen koers is een kenmerk van gezond ondernemen. Nét dat beetje meer zekerheid kan doorslaggevend zijn bij het nemen van die beslissing. De IT-audit als spiegel voor de bedrijfsvoering. TBM AudIT is in staat om u daarbij objectief en onafhankelijk bij te staan.
Een tevreden klant van TBM Advies aan het woord:
" ... Wij hebben een prachtig bedrijf en zijn trots op ons product. Maar we zijn ook werkzaam in een technologisch snel veranderende markt. Wij merkten dat we hierdoor problemen hadden met de aansturing van ons bedrijf ... "
SBRSCAN.NL is live !
SBRSCAN.NL is live !
1e lijns IT-audit ondersteuning voor accountants
TBM beschikt over een laagdrempelig platform voor accountants om snel en adequaat IT-audit of ICT gerelateerde vragen voor te kunnen leggen aan gecertificeerde IT-auditors.
Sturen met cijfers
Wie kent ze niet, de maandelijkse overzichten. Nog heel vaak (te!) dikke pakken papier. Veel gegevens, (te) weinig informatie. Iedereen moet uit de massa zelf nog halen wat voor hem relevante stuurinformatie oplevert. Hooglopende discussies in managementoverleg over de betekenis van cijfers. Het zijn er weer erg veel, en ... kloppen ze wel?
Next
Actueel
TBM Groep
TBM ||buName||
SBR verandert meer dan alleen het formaat van een bericht
SBR introduceert en dwingt intermediairs tot strategische afwegingen. Als intermediair ziet u de veranderingen binnen uw werkveld op u afkomen. Onafwendbaar. Hoe gaat u er mee om of hoe laat u SBR voor u werken? De SBR Scan LITE brengt u een onafhankelijk en vooral objectieve reflectie over de SBR gereedheid van uw organisatie. 
TBM ||buName||
TweetUps van accountants leidt tot constructieve Cocreatie
NIVRA/NOVAA hebben de kracht van social media wel op een heel bijzonder manier ervaren. Twitternde accountants tuigende zonder enige moeite en in zéér korte tijd een brede maatschappelijke discussie op, waar de beroepsorganisaties niet omheen konden! De betrokkenheid voor het vak is groot!
TBM ||buName||
De TBM Groep en XBRL voor Accountants bundelen hun krachten
Een gemeenschappelijke achtergrond in de accountancy was de aanleiding. Vanuit onze gezamenlijke adviesgerichtheid en focus op intermediairs hebben de TBM Groep en XBRL voor Accountants besloten de krachten te bundelen om accountants, administratiekantoren en fiscale intermediairs te ondersteunen met de implementatie van SBR.
TBM ||buName||
Register IT Auditor preferred supplier voor Third Party Assurance
Tijdens de IT-auditorsdag op 22 september 2010 in Congrescentrum Amstelveen zijn de resultaten gepresenteerd van een onderzoek onder IT-auditors over de nieuwe assurance-standaard 3402.
TBM ||buName||
Na kritisch AFM rapport: Beleggers eisen opheldering van accountants
Grote beleggers zijn ’bezorgd’ over het AFM rapport waarin de kwaliteit van accountantscontroles wordt betwist. Stichting Eumedion, die grote institutionele beleggers vertegenwoordigt, wil ’op korte termijn helderheid’.
TBM ||buName||
AFM directeur Maijoor: ' het zijn ernstige bevindingen '
Steven Maijoor, directeur bij de financiële toezichthouder AFM, heeft vandaag een kritisch rapport gepubliceerd over de kwaliteit van accountantscontroles. De gebreken bij de controles zijn "breed en systematisch", aldus het rapport. Zowel beleggers als accountants hebben geschokt gereageerd.
TBM ||buName||
AFM directeur Maijoor: ' Manco's zijn ernstig '
Zware kritiek AFM op accountants van bouwbedrijven en overheid. De kwaliteit van accountants die bouw- en vastgoedbedrijven controleren schiet "structureel" tekort. Ook accountants in de publieke sector en de auto-industrie laten grote steken vallen.
TBM ||buName||
AFM: Grote accountants scoren onder de maat.
De kwaliteit van de accountantscontrole moet fundamenteel beter. Dat stelt de Autoriteit Financiële Markten (AFM) woensdag naar aanleiding van onderzoeken onder de grootste vier accountantskantoren in Nederland, Deloitte, Ernst&Young, KPMG en PricewaterhouseCoopers.
TBM ||buName||
De kwaliteit van de accountantscontrole moet 'fundamenteel' beter.
AMSTERDAM AFM: grote accountants scoren onder de maat. De kwaliteit van de accountantscontrole moet ’fundamenteel’ beter. Dat stelt de Autoriteit Financiële Markten (AFM) woensdag, naar aanleiding van onderzoeken onder de grootste vier accountantskantoren in Nederland, Deloitte, Ernst&Young, KPMG en PricewaterhouseCoopers.
TBM ||buName||
Grote accountants schieten tekort volgens AFM
AMSTERDAM - De kwaliteit van de accountantscontrole moet fundamenteel beter. Dat stelt de Autoriteit Financiële Markten (AFM) woensdag naar aanleiding van onderzoeken onder de grootste vier accountantskantoren in Nederland, Deloitte, Ernst & Young, KPMG en PricewaterhouseCoopers.
TBM Groep
© copyright TBM Groep 2009 - 2018